25ης Μαρτίου 11, Νέα Φιλαδέλφεια, 14342 210 2581204

Ο Χώρος μας!

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο, Καραμέλα. Βρεφικό, μεταβρεφικό, προνηπιακό και νηπιακό τμήμα σε περιβάλλον ανάπτυξης με αυξημένες απαιτήσεις.

Η αντίληψη του χώρου δημιουργείται στο νου μας από τη σχετική θέση των αντικειμένων που βρίσκονται γύρω μας. Ο χώρος αυτός γίνεται δημιουργικός στην αντίληψη των παιδιών όταν υπάρχει ποικιλία διαφορετικών αντικειμένων μέσα σε αυτόν. Με αρχή λοιπόν τούτο, όλοι οι χώροι του σχολείου μας διαθέτουν ένα πλήθος αντικειμένων με μεγάλη ποικιλία μορφών και χρωμάτων που συχνά εναλλάσσονται. Αυτή η εναλλαγή δημιουργεί διαφορετικές εικόνες στα μάτια των παιδιών που έχει ως  αποτέλεσμα- αυτά- να συγκροτούν διαφορετικές παραστάσεις και να δομούν έννοιες με τις οποίες γίνονται δημιουργοί ιδεών.